mandag 24. september 2007

Nye pedagogiske verktøy!

Begynner du å bli lei dine gamle Power Point presentasjoner? Her er en oversikt over flere pedagogiske verktøy - kjempespennende. Jeg takker Jan Ove Overla for tipset.

onsdag 19. september 2007

Digital kompetanse i skolen!

I dag (19.9.07) har Høyskolen i Akershus og Høyskolen i Oslo vært arrangør for konferansen Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet. Konferansen er et ledd i de lærende nettverk som drives regionalt i vårt område(østlandet). Jeg ble invitert til konferansen fordi jeg også (som lærer) er med i nettverket digital kompetanse med mitt brobyggeprosjekt ved Skedsmo vgs. Prosjektet er nå overtatt av lærere ve D&H på samme skole, fordi jeg har permisjon fra min undervisningsstilling dette året. Nedenfor har jeg laget en sammefatning av hva konferansen ga meg som lærer og nå som tillitsvalgt for lærere.

Fred Arne Ødegård fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet/Høyskolen i Oslo var første innleder. Han trakk fram Korea og koranernes satsning på hele tiden å være ledenede i bla. teknologi. I Norge har vi ikke denne satsningen på IKT, men han understreket at IKT ikke er over, det går ikke over og det går ikke av seg selv! Vi har i dag mange trender som vi må forhold oss til. Det gjelder bruken av blogs, wikipedia, flickr, YouTube, Facebook, My Space, Second Life. Vår utfordring i skolehverdagen blir dag; hvordan forholder vi oss til dette. Han brukte støtte og refererte til flere amerikanske forskere på området, bla Don Tapscott med boka Wikinomics. Her nevnes stikkord som åpenhet, likeverdig samarbeid, delingskultur, økt krav til nyskaping, forandring, grensesprengende ideer og nye arbeids- og samarbeidsformer. F.A. Ødegård anbefalte boka Skulen og den digitale læringsverda av Rune J. Krumsvik. Som avslutning på hans innlegg har jeg plukket ut et Kinesisk ordtak som Ødegård presenterte:
Når forandringens vind blåser bygger noen vindskjermer andre bygger vindmøller.

Den andre foreleseren var Karl Fredrik Tangen, Oslo Markedshøyskole. Tittelen på foredraget var Nettverk - den mjuke makta. Foredragsholderen er også medforfatter av ei bok med samme tittel. Tangen tok oss med på en lang reise både i tid og sted for å forklare hva et nettverk er og hvordan det bygges. Nettverk er et urgammelt fenomen og som også brukes både med og uten moderne teknologi. Nettverk er koblet til interesser. Foredragsholder var relativ fargerik i sine beskrivelser av nettverk og presentasjoner av nettverk vi har i Norge i dag.

Siste forelesning før lunsj var i delte sesjoner. Jeg hadde her valgt meg ut foredraget Pådriver og tilrettelegger. En historie om skolelederens rolle i en digital skole. Dette ble avlyst da foreleser var syk. I stede deltok jeg på Ketil Mathiassen (ILS) "Er digitale mapper og LMS pedagogisk bruk av IKT?". Fordragsholder hadde mye erfaring med bruk av mapper. Han pekte på mange aspekter ved digitale mapper, både positive og negative. Det er viktig å sette fokus på vurdering. Elevene skal ha underveisvurdering og da er mapper oversiktlig å jobbe med siden det hele tiden framgår hva eleven bør jobbe mer med (respons fra veileder/lærer). Mathiassen viste også til eksempler på bruk av mapper som kan sees her: http:/www-lu.hive.no/ansatte/moh/Mappeeksamen.htm. Fra salen kom det også innspill fra Ski vgs som bruker digitale mapper i naturfag i år (ref. lektor Monika Østby Hansen).

Per Morten Hoff fra IKT Norge påsto i sitt foredrag etter lunsj at IT i de nærmeste årene vil endre måten læring foregår på, på en meget dramatisk måte. For det første fordi man for første gang i historien nå opplever at elevene kan mer enn læreren. Han mente at fremtidens lærer vil:
- aktør med digital dannelse tiltrekkes av skolemiljøer med bredbånd og ut-to-date-utstyr
- formidler mulitmedialt
- utnytter simuleringsprogrammer faglig og dataspill utvikler.
Fremtidens lærebok er digital, og han viste da fram Microsofts PC og multimedia-pult som kan sees her http://www.microsoft.com/surface. I skolehverdagen forventer eleven visse forutseninger: at det drives skoleledelse, utstyr må være på plass, at de får prøve coole ting. Skolen må altså ha utstyr, kompetanse og trygghet. Digital dannelse er derfor veldig viktig og må ikke undervurderes, elevene må læres å være i informasjonssamfunnet. Nettstedet http://www.dubestemmer.no/ konkretiserer dette. Videre poengterte han viktigheten av kildkritikk ved bruk at digitale medier og at alt læringsarbeide må ha pedagogiske mål. Dette krever sterk skoleledelse. Han konkluderte med at skolen skal ha et godt innhold og læreren må være den som formidler innholdet - på elevenes premisser. Ny teknologi må tas i bruk.

Den siste delte sesjonen valgte jeg Web 2.0, blogg og wiki i læringsarbeide. Her var det en av deltakerne i nettverket (Runar Oudmayer) som presenterte sine tanker og erfaringer ved bruk av nevnte verktøy. Ved hjelp av tankekart (elektronisk) presentert han de ulike sosiale nettverkene som er tilgjengelige i dag. Hele forelesningen var lagt opp for dialog med tilhørerne. Verktøy som blogg og chat/msn er i dag stengt på mange skoler som mener disse verktøyene skaper problemer med mobbing etc i skoletiden. Dette ble det stilt spørsmål til: hvorfor læres det ikke å forholde seg til disse verktøy istede for "å stikke hodet i sanden"?

Den siste foredragsholder var Yonas Bennour, Elevorganisasjonen. En digrasjon er det vel her at foredragsholder ikke brukte digitale hjelpemider fordi "pc'n hadde kræsja". Uansett - han holdt et glitrende foredrag hvor han var sterk kritisk til bruk av pc som erstatter for kladdeboka. Dersom ikke bruk av pc blir noe mer enn det, skjer det ingen utvikling eller endring i klasserommet. Kladdebokerstatningen er ikke velkommen og han etterlyste mer kreativ bruk. Som eksempel tok han opp sin egen eksamen - mappeeksamen. Han hadde her diskutert sin eksamen med venner på msn hvor han også sendte sin eksamensbesvarelse på denne gratistjenesten. SMS og msn brukes også svært mye i den daglige kommunikasjon ungdommene imellom. I Elevorganisasjonen bruker de også aktivt wiki (rettighetswiki) og elevblogg. Han ønsket også at læreren bør utfordre elevene mer i å finne relevanter saker f.eks på YouTube. Videre mente han at ungdommen er "homo zappiens", og understreket dermed at det går fint å både tekste, chatte, snakke og følge med på undervisningen. Uansett hvor mye teknologi som pøses inn i elevenes hverdag er læreren den viktigste personen i elevenes hverdag. Læreren skal kunne sitt fag, samt å skaffe gode læringssituasjoner. Elevene ønsker mer samarbeid med lærere, og skolen må dermed bli flinkere til å treffe eleven i elevenes verden.

Konferansen sluttet litt etter kl 15. Totalt sett mye interessant, selv om de god eksemplene fra undervisningen fortsatt uteblir......

søndag 16. september 2007

Vurdering i videregående skole.....

Dialogkonferansen på Gardermoen tok opp mange viktige elementer for å få bedre kvalitet i den videregående skolen. Les her rapport fra konferansen som ble arrangert av Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet.