torsdag 27. desember 2007

Flere aktuelle programmer for elever i vgs!

Nok et kurs i bruk av PC i undervisningen! - og her har jeg fått nye tips: I programmet Hot Potatoes kan elevene (og/eller læreren) lage kryssord, flervalgsoppgaver etc. Veldig artig program som kan lastes ned (i begrenset versjon) gratis på www -anbefales!

Har du MS Office kan du også gratis få tilgang til MSPhotostory (lastes ned fra www). I dette programmet kan du lage de mest kreative presentasjoner du kunne tenke deg ved hjelp av foto, animasjon, musikk og egen innlesing av tekst. Også et utrolig program som elevene virkelig kan utfolde sin kreative trang!

torsdag 15. november 2007

Flere pedagogiske programmer...

Nå har jeg igjen vært på kurs for å lære meg flere pedagogiske programmer. Denne gangen var det blogg (Blogspot), lydbehandling (Audacity), og Podcast (Juice) som sto på programmet. Alle programmene er gratis og kan lastets ned fra www.
- Dette var GØY!

Rekordstor folketilvekst!

Befolkningstalle øker, og har nå størst økning i Oslo og Akershus.
Størst auke i folketalet i Oslo og Akershus. Av den totale folketilveksten på 17 000 gjekk over 6 200, eller nær 37 prosent av tilveksten, til Akershus og Oslo.
SSB sin nettside kan du lese mer om dette.

Personvern!

Så bra! Nå tar endelig noen bladet fra munnen og sier noe høyt og tydelig om personverm på internett, og da spesielt bilder. Les mer på Ung.no.

torsdag 8. november 2007

Bruk av mobiltelefon i undervisningen

Her er gode erfaringer fra Lørenskog, klikk på nyheten til Romerikes Blad. Les hele rapporten fra Utdanningsdirektoratet her.

onsdag 24. oktober 2007

Digitale verktøy i klasserommet

Digitale ferdigheter har stått i fokus for oss lærere i lang tid. Hvordan få både tid og ressurser til å bygge digitale ferdigheter hos læreren som gjør at vi kan møte elevene med digitale kompetanse for kommunikasjon i 2007. Kurstilbud for lærere har vært etterlyst lenge. Men nå har jeg vært på kurs! Her lærte jeg MS Picture Manager, Photofiltre, Flicker og Freemind. De tre første programmene handler om bildebehandling og et ypperlig verktøy for alle elever. Freemind er elektronisk tankekart, med alle de fordeler det bærer med seg. Skulle bare ønske at flere lærere fikk mulighet til å få denne kompetansen.
Kursholder var Per Andersen fra Verdiverkstedet

mandag 24. september 2007

Nye pedagogiske verktøy!

Begynner du å bli lei dine gamle Power Point presentasjoner? Her er en oversikt over flere pedagogiske verktøy - kjempespennende. Jeg takker Jan Ove Overla for tipset.

onsdag 19. september 2007

Digital kompetanse i skolen!

I dag (19.9.07) har Høyskolen i Akershus og Høyskolen i Oslo vært arrangør for konferansen Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet. Konferansen er et ledd i de lærende nettverk som drives regionalt i vårt område(østlandet). Jeg ble invitert til konferansen fordi jeg også (som lærer) er med i nettverket digital kompetanse med mitt brobyggeprosjekt ved Skedsmo vgs. Prosjektet er nå overtatt av lærere ve D&H på samme skole, fordi jeg har permisjon fra min undervisningsstilling dette året. Nedenfor har jeg laget en sammefatning av hva konferansen ga meg som lærer og nå som tillitsvalgt for lærere.

Fred Arne Ødegård fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet/Høyskolen i Oslo var første innleder. Han trakk fram Korea og koranernes satsning på hele tiden å være ledenede i bla. teknologi. I Norge har vi ikke denne satsningen på IKT, men han understreket at IKT ikke er over, det går ikke over og det går ikke av seg selv! Vi har i dag mange trender som vi må forhold oss til. Det gjelder bruken av blogs, wikipedia, flickr, YouTube, Facebook, My Space, Second Life. Vår utfordring i skolehverdagen blir dag; hvordan forholder vi oss til dette. Han brukte støtte og refererte til flere amerikanske forskere på området, bla Don Tapscott med boka Wikinomics. Her nevnes stikkord som åpenhet, likeverdig samarbeid, delingskultur, økt krav til nyskaping, forandring, grensesprengende ideer og nye arbeids- og samarbeidsformer. F.A. Ødegård anbefalte boka Skulen og den digitale læringsverda av Rune J. Krumsvik. Som avslutning på hans innlegg har jeg plukket ut et Kinesisk ordtak som Ødegård presenterte:
Når forandringens vind blåser bygger noen vindskjermer andre bygger vindmøller.

Den andre foreleseren var Karl Fredrik Tangen, Oslo Markedshøyskole. Tittelen på foredraget var Nettverk - den mjuke makta. Foredragsholderen er også medforfatter av ei bok med samme tittel. Tangen tok oss med på en lang reise både i tid og sted for å forklare hva et nettverk er og hvordan det bygges. Nettverk er et urgammelt fenomen og som også brukes både med og uten moderne teknologi. Nettverk er koblet til interesser. Foredragsholder var relativ fargerik i sine beskrivelser av nettverk og presentasjoner av nettverk vi har i Norge i dag.

Siste forelesning før lunsj var i delte sesjoner. Jeg hadde her valgt meg ut foredraget Pådriver og tilrettelegger. En historie om skolelederens rolle i en digital skole. Dette ble avlyst da foreleser var syk. I stede deltok jeg på Ketil Mathiassen (ILS) "Er digitale mapper og LMS pedagogisk bruk av IKT?". Fordragsholder hadde mye erfaring med bruk av mapper. Han pekte på mange aspekter ved digitale mapper, både positive og negative. Det er viktig å sette fokus på vurdering. Elevene skal ha underveisvurdering og da er mapper oversiktlig å jobbe med siden det hele tiden framgår hva eleven bør jobbe mer med (respons fra veileder/lærer). Mathiassen viste også til eksempler på bruk av mapper som kan sees her: http:/www-lu.hive.no/ansatte/moh/Mappeeksamen.htm. Fra salen kom det også innspill fra Ski vgs som bruker digitale mapper i naturfag i år (ref. lektor Monika Østby Hansen).

Per Morten Hoff fra IKT Norge påsto i sitt foredrag etter lunsj at IT i de nærmeste årene vil endre måten læring foregår på, på en meget dramatisk måte. For det første fordi man for første gang i historien nå opplever at elevene kan mer enn læreren. Han mente at fremtidens lærer vil:
- aktør med digital dannelse tiltrekkes av skolemiljøer med bredbånd og ut-to-date-utstyr
- formidler mulitmedialt
- utnytter simuleringsprogrammer faglig og dataspill utvikler.
Fremtidens lærebok er digital, og han viste da fram Microsofts PC og multimedia-pult som kan sees her http://www.microsoft.com/surface. I skolehverdagen forventer eleven visse forutseninger: at det drives skoleledelse, utstyr må være på plass, at de får prøve coole ting. Skolen må altså ha utstyr, kompetanse og trygghet. Digital dannelse er derfor veldig viktig og må ikke undervurderes, elevene må læres å være i informasjonssamfunnet. Nettstedet http://www.dubestemmer.no/ konkretiserer dette. Videre poengterte han viktigheten av kildkritikk ved bruk at digitale medier og at alt læringsarbeide må ha pedagogiske mål. Dette krever sterk skoleledelse. Han konkluderte med at skolen skal ha et godt innhold og læreren må være den som formidler innholdet - på elevenes premisser. Ny teknologi må tas i bruk.

Den siste delte sesjonen valgte jeg Web 2.0, blogg og wiki i læringsarbeide. Her var det en av deltakerne i nettverket (Runar Oudmayer) som presenterte sine tanker og erfaringer ved bruk av nevnte verktøy. Ved hjelp av tankekart (elektronisk) presentert han de ulike sosiale nettverkene som er tilgjengelige i dag. Hele forelesningen var lagt opp for dialog med tilhørerne. Verktøy som blogg og chat/msn er i dag stengt på mange skoler som mener disse verktøyene skaper problemer med mobbing etc i skoletiden. Dette ble det stilt spørsmål til: hvorfor læres det ikke å forholde seg til disse verktøy istede for "å stikke hodet i sanden"?

Den siste foredragsholder var Yonas Bennour, Elevorganisasjonen. En digrasjon er det vel her at foredragsholder ikke brukte digitale hjelpemider fordi "pc'n hadde kræsja". Uansett - han holdt et glitrende foredrag hvor han var sterk kritisk til bruk av pc som erstatter for kladdeboka. Dersom ikke bruk av pc blir noe mer enn det, skjer det ingen utvikling eller endring i klasserommet. Kladdebokerstatningen er ikke velkommen og han etterlyste mer kreativ bruk. Som eksempel tok han opp sin egen eksamen - mappeeksamen. Han hadde her diskutert sin eksamen med venner på msn hvor han også sendte sin eksamensbesvarelse på denne gratistjenesten. SMS og msn brukes også svært mye i den daglige kommunikasjon ungdommene imellom. I Elevorganisasjonen bruker de også aktivt wiki (rettighetswiki) og elevblogg. Han ønsket også at læreren bør utfordre elevene mer i å finne relevanter saker f.eks på YouTube. Videre mente han at ungdommen er "homo zappiens", og understreket dermed at det går fint å både tekste, chatte, snakke og følge med på undervisningen. Uansett hvor mye teknologi som pøses inn i elevenes hverdag er læreren den viktigste personen i elevenes hverdag. Læreren skal kunne sitt fag, samt å skaffe gode læringssituasjoner. Elevene ønsker mer samarbeid med lærere, og skolen må dermed bli flinkere til å treffe eleven i elevenes verden.

Konferansen sluttet litt etter kl 15. Totalt sett mye interessant, selv om de god eksemplene fra undervisningen fortsatt uteblir......

søndag 16. september 2007

Vurdering i videregående skole.....

Dialogkonferansen på Gardermoen tok opp mange viktige elementer for å få bedre kvalitet i den videregående skolen. Les her rapport fra konferansen som ble arrangert av Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet.

onsdag 20. juni 2007

Skolen som digital læreingsarena?

Her er rapporten som forteller om elevenes bruk av digitale verktøy: http://meldinger.uib.no/nettavis/?modus=vis_bokmelding&id=36650

Og da er det helt på sin plass og lære elevene å vise dannelse når det opptrer på internett/verdensveven: http://www.dubestemmer.no/

tirsdag 19. juni 2007

Utbygging og nybygg på Skedsmo vgs

Her kan du følge byggeprosessen ved SVS. Bilder blir jevnlig lagt inn.

torsdag 7. juni 2007

Nytt nettsted for lærere!
Det dukker stadig opp nye digitale tilbud for oss lærere om hvordan vi kan bruke IKT inn mot elevenes læring. Det siste er Yahoo Teachers, en gratisressurs for oss lærere. Tjenesten er ikke lansert enda. Men web 2.0 – teknologi blir en viktig del av dette. (Takker JaO for tipset!)

søndag 27. mai 2007

lørdag 26. mai 2007

TeacherTube

Her var det mye lærerikt! Klikke på linken og se ulike instruksjonsfilmer på TeacherTube.

NKUL referatfilm

Bibliotekar Birgitte Kleivset har laget denne referatfilmen fra årets NKUL i Trondheim. Referatet er lagt ut på YouTube. Takker Jan Arve Overla som har tipset om denne referatfilmen.