lørdag 21. august 2010

Kvalitet i opplæringen...

Skoleelever over hele landet starter i disse dager på et nytt skoleår. For mange elever er er det mye som ser ut til at dette blir et annerledes-år. Klassene/gruppene er blitt større, og klasser med over 30 elever er ikke en uvanlig opplevelse for elever i grunnskolen. Skole-Norge skal spare penger og svært mange skoler er blitt lagt ned for å sentralisere undervisningen. Læreren får mindre tid til den enkelte elev med så store klasser, og det ser ut til at eleven blir mer og mer overlatt til seg selv og sin egen læring.

Også i videregående skole er klassene store. Yrkesfagklasser blir slått sammen og det drives "storklasseundervisning" i felles allmenne fag. Denne sammenslåinga av klasser/grupper umuliggjør læreren mulighet til å yrkesrette de enkelte fag selv om dette nå er presisert i den justerte opplæringsloven. Skoleeiers voldsomme engasjement for å få økonomien til å strekke til resulterer i dårligere kvalitet i undervisninngen.

Når skal politikerne våkne å se resultatene av nedskjæringene?