søndag 29. juni 2008

Elevene får egne PC'er....

Fra skolestart august 2008 får svært mange elever i videregående skole PC'er. I Akershus fylke har de valgt å innfase dette over en treårsperiode slik at kostnadene blir overkommelige for skolene. Undersøkelser, som bla ITU Monitor 2007, viser at denne elevgruppen bruker datamaskin svært mye til bl.a. kommunikasjon og informasjon, og det er flott. Men bruken av PC til skolearbeid er heller lav. Jeg tror derfor at skolen har en kjempeutfordring: Hvordan skal PC'n brukes til skolearbeidet?

Det er ikke nok å legge dette inn i læreplanverket som den 5. grunnleggende ferdighet. Det må også lages en plan for gjennomføring av kompetanseheving av landet mange tusen lærere som stort sett har sin utdanning fra en tid hvor PC og internett knapt var tankene...

Hva gjør vi nå? Lar elevene få sitte med PC og internett mens læreren fortsetter med krittavle og lærbok? For det er ikke landets lærere som får gratisk PC'er.

Dette blir underlige greier, noen som har noen kommentar?