onsdag 30. april 2008

En lærer som vil dele....!

Fra tid til annen dukker det opp gode blogger og wikier fra lærere som gjerne vil dele gode undervisningstips med andre lærere. Her er den siste jeg har funnet; Ingunn Kjøl Wiig. En flott wiki som det blir spennende å følge. (Jeg takker Jan Ove Overla for tipset om wikien).

mandag 21. april 2008

Skoleforum 2008 er historie...

Nok et arrangement om yrkesopplæringen, framtidens lærerrolle, læringsressurser, skoleledelse og samarbeid er historie. Skoleforum med temaet Hvordan skape en kunnskapsskole i takt med samfunnets krav ble gjennomført på Norges varemesse i Lillestrøm

På konferansens første dag deltok jeg på hele fem foredrag - av varierende kvalitet. For meg var innholdene veldig lærerike, men den litt haltende praktiske gjennomføringen bekrefter at arrangøren har noe å jobbe med (?). F.eks. blir det illustrerende når datatekniske løsninger skal demostreres og teknikken svikter.... Det jeg har lært på foredragene er at ivaretakelse av håndverksfaget i Kunnskapsløftet er en viktig sak som yrkesfaglæreren bør si noe om. (Det var forøvrig svært få lærere som deltok der jeg var. Kanskje noen skoleledere?) Undersøkelser om drop-out ble lagt fram ved forsker Eifred Markussen i NIFU Step. Når det gjelder digitale læremidler hadde arrangementet 48 stand med ulike produkter for læring, og jeg deltok på to foredrag. Det ene foredraget var om digital bok ved Horten vgs, og det andre om It's learning og veien videre. Her var det mye nytt som opplasting av TV2-prammer og DigLib. Det ble også opplyst at mulighet for YouTube også vil komme som ikon på ITL-siden.

Åpningsforedraget var veldig bra; Steinar Ofsdal spilte fløyte, til og med blokkfløyte! Malin Albrechtsen Mate fra Arendal vgs formidlet sine utfordringer ved å være elev i det norske skolesamfunnet. Flott at brukeren i skolen (eleven) også fikk komme til orde!

Arrangementets andre dag hørte jeg på først på foredraget Hva kan skolen gjøre for å styrke grunnleggende ferdigheter hvor VOX presenterte hvordan de har lagt opp sin undervisning av voksne elever og de som har falt ut av utdanningssystemet. Veldig interessant da jeg ikke kjente til VOXs arbeid fra tidligere. Den andre foredraget denne dagen var NDLA - fritt tilgjengelige læremidler. Dette fylkeseide selskapet har utviklet et nettsted med læremidler for videregående skole, og bruker 10% av læremiddelpengene til å finansiere nettsiden. Dette kjente jeg i grunn til fra før, men hadde ønske om en oppdatering etter at jeg hørte på den i september 2007. De la igrunn ikke fram noe nytt, bare nye planer. Foreløpig har de lagt ut 3 fag av 335 fag/læreplaner i vgo. Min skepsis til NDLA ble bare bekreftet.

Det tredje foredraget var Hvordan impementere Prografag til valg og presentasjon av nettstedet God-start.no. Her formidlet Terje Storbakken fra Sør-Trøndelag status for Programfag Til Valg. Faget blir obligatories i grunnskolen fra august 2008, læreplaner foreligger i mai 2008. Videregående opplæring er også involvert i dette siden elevene kan hospitere i vgs. Det mangler imidlertid avklaringer om hvilke oppgaver og kompensasjon det skal gis til vgs når elevene hospiteterer. Faget får også nytt navn; Utdanningsvalg. Det nest siste foredraget jeg deltok på var Små bærbare PCer med fri programvare i videregående skole. Her kom det opp en hel del tekniske problemstillinger jeg som lærer aldri har tenkt på. Bl.a. hvilken tilgjengelig programvare skal elevene ha, de kan bl.a. ikke fritt laste ned gratis programvare til sin PC fordi de ikke har adm.rettigheter. Prosjektet er imidlertid ikke kommet i gang ennå slik at vi bare fikk formidlet tanker fra Buskerud fylkeskommune.

For min del avsluttet jeg Skoleforum med Hva skjer i den finske yrkesopplæringen hvor rektor Max Gripenberg fra yrkesskolen Optima i Jakobstad. Dette er en svenskspråklig skolen (minoritet). Skolen lykkes i sitt arbeide med drop-out, men hadde i gjengjeld flere utfordringer nå det gjelder lærerne.