onsdag 26. november 2008

En teknologisk skoledag.....

Anita Svedheim (m/fl) har skrevet en fantastisk tekst om en teknologisk skoledag. Teksten er publisert på Magasinett og er en særdeles godt beskrevet skolehverdag for oss i videregående skole..... Les teksten her!

fredag 7. november 2008

Personvern - også i skolen?

Endelig! -blir dette særdeles viktige temaet tatt opp. I dagens videregående skole hvor nesten alle elever har sin egen PC til bruk for læring, er det svært få som snakker om at personvern også gjelder for elever. Den 5. desember er det klar for Personvernkonferansen 2008, en konferanser som belyser saken. Dette vil jeg delta på!