fredag 14. august 2009

Mitt inntrykk fra den nasjonale opplæringskonferansen 2009

Årets Nasjonale Opplæringskonferanse i Østfold, som har tittelen å sette kurset, går mot slutten. I dag er det tredje og siste dag fylkeskommuner ved politikere og administrasjon, lærerorganisasjoner og andre aktuelle i fylkeskommunal opplæringsvirksomhet er blitt fylt med kunnskap om hvordan man skal sette kursen for den videregående utdanningen i det ganske land.
Foredragene har vært mange, gode og kontrastfylte. Østfold fylkeskommune har satt sammen konferansen med kontrastfylte kulturinnslag i alle musikkslag. Åpningsdagen startet med rap av gruppa Skrangelbein med venner og Nils med Skills. En gnistrende oppstart!
Som seg hør og bør på en slik konferanse fikk Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell den neste timen til å formidle sin utdanningspolitikk. Etterfulgt av Petter Eide fra Norsk Folkehjelp som ga oss et større perspektiv på utdanning og viktighet av god utdanning spesielt i globalt perspektiv. Dette fikk oss til å løfte blikket og bli enda mer bevisst på viktigheten av utdanning som også har god kvalitet!

Siste del av av dagen var satt av til gruppemøter. Vi i Utdanningsforbundet fikk besøk at Kunnskapsministeren hvor våre dyktige ledere Per Aahlin og Ragnhild Lied bidro til en god kommunikasjon med ministeren om morgensdagensdagens store utfordringer i videregående skole.

Konferansens andre dag startet med opera, og ble preget av store kontraster. Terje Ogden fra UiO formidlet lærernes hjertesukk; betydning av læringsledelse. Eva Lian fra KS minnet skoleeierne på fylkeskommunenes ansvar når det gjelder utdanning, dette måtte skoleeierne ta mer inn over seg enn det som hittil er gjort. Den bedriftsøkonominske vinklingen av styringen sto Johan From fra Handelshøyskolen BI for. Han avsluttet sitt foredrag med følgende utsagn: "skolelederens rolle ut av pedagogikkens klør og inn i innsatsstyrt virksomhet"!..... Dersom dette lederfokuset skal få grobunn og leve i den videregående skolen er jeg bekymret for at det vil bli enda flere som "ikke passer inn" og mengden elever med avbrutt og ikke fullført utdanning vil øke betydelig ved ignorering av skolen som en pedagogisk arena som skal gi læring. 
Kontrastforedraget til Johan From fikk vi med Hans-Åke Scherp fra Karlstad universitetet. Han satte fokus på denne evinnelige målingen i skolen og dette ikke gjøre kvaliteten i skolen bedre. Han uttrykte det i at grisen blir ikke tyngre om vi veier den flere ganger. Dersom vi skal få en skole slik vi ønsker handler det om bevisstgjøring - hva slags samfunn er det vi ønsker. Dagen ble avsluttet med minikonsert med Rene Andersen m/band.
Den tredje konferansedagen åpnet representanten fra Kunnskapsdepartementet med presentasjon av St.m. nr 44 - Utdanningslinja. En oversiktlig stortingsmelding om regjeringens satsning på videregående opplæring og overgang ungdomsskole - vgs. Her ble det nye faget Arbeidslivsfag lansert. Nok et nytt fag i vgs mens vi ennå venter på resultat og rapporter av erfaring med andre nye fag som Utdanningsvalg og Prosjekt til fordypning. Hordaland, Troms, Vestfold og Akershus er prøvefylker for det nye faget som omfatter 6 timer på ungd.skolen og erstatter 2.fremmedspråk og norsk/engelsk fordypning. Jeg er spent på om dette er veien å gå?!?
NHO, LO, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen er alle positive til Stortingsmelding nr 44, men er svært usikre på om lovfesting av rett til lærlingeplass er veien å gå for å bedre samarbeidet med næringslivet. Dette er heller ikke i tråd med Karlsen-utvalgets innstilling, og vi kunne vel ønsket at Departementet hadde lyttet mer til Karlsen-utvalget og de 80 tiltak som der ble framsatt.
Konferansen ble avsluttet med politikerdebatt; noen politikere var flinkere og tydeligere på sin politikk enn andre. Og da gjenstår det å se hvordan skolepolitikken blir formet etter stortingsvalget den 14. september. 

Østfold fylkeskommune kan imidlertid nå slappe av etter en svært vellykket og gjennomarbeidet konferanse, - glad for at jeg deltok!!

onsdag 10. juni 2009

Lesing på skjerm - læringsutbytte?

Har blitt tipset om en artikkelen ang lesing på skjerm. Artikkelen er skrevet av Anne Mangen ved Lesesenteret i Stavanger (UiS). Alle som mener at kun PC i skolestua er det viktigste læremidlet, i tillegg til læreren, for elever i videregående skole MÅ lese denne artikkelen. Hvordan er læringsutbytte for elevene når læreboka byttes ut med PC og nett? Takker mine Twitter-følgere for tipset.

tirsdag 2. juni 2009

Nå er jeg igang...

tror jeg, på twitter! Det ser altså ut som jeg falt for fristelsen. Må bare se om jeg kan henge med i diskusjonenen og om jeg klarer å legge på enda noe tid ved PCen.

onsdag 29. april 2009

Lærerrollen i det digitale læringsrommet....

var tittelen på seminaret om digitale læremidler den 28.4.09. Forleggerforeningen og en rekke andre organisasjoner arrangerte seminaret for tredje år på rad. Denne gangen med endret profil ved å inkludere barnehagen og grunnskolen i tillegg til videregående skole. Seminaret åpnet med Synovates presentasjon av forskningsresultater over bruk av digitale læremidler. Videre snakket Kunnskapsministeren om den gode læreren og Ine Marie Søreide Eriksen slo et slag for at man må ha et kritisk forhold til det som er på nett. Hun trakk også fram en lærer fra Sunndal vgs som blogger om skolehverdagen. Elevorganisasjonen (Håvard Vederhus) og Utdanningsforbundet (Hugo Rode Berntsen) veiledet oss gjennom forskning og praksis på bruk av PC i undervisningen på en meget oversiktlig måte. Det var godt å se at representanter for elevene og lærerne var så enige i denne saken.

Det finnes mange lærere som har mye erfaring i det digitale klasserommet - Stein Dillevig er en av disse. På en meget oversiktlig måte ga en et "historisk" og pedagogisk blikk på situasjonen i det digitale klasserommet som vi nå har spesielt i den videregående skolen. Hans eksempler på gode nettressurser var mange, og for meg ukjente. Dette må jeg prøve ut og tipsene legger jeg ut på min verktøykasseblogg.

Seminaret avsluttet med delte seksjoner for de ulike opplæringsarenaene. For videregående skole fikk vi eksempler fra Nesodden vgs og Manglerud vgs. Disse legger jeg også ut på verktøybloggen min.

Til slutt; takk til seminararrangøren som nå setter fokus på lærerrollen og lar lærerne slippe til i denne digitale verden. Mange sier mye og ikke alltid er vi enige, men det gir refleksjon - nødvendig refleksjon!

lørdag 11. april 2009

Twitter

Noen hvisker meg i øret om Twitter... Mitt spørsmål blir derfor; er dette aktuelt for elevene på videregående skole? eller meg som lærer? Jeg har lagt ut en demovideo som kan sees i menyen til høyre på siden.

torsdag 2. april 2009

Digitale læringsressurser

Se film hvor Øystein Johannesen snakker om digitale læringsressurser i Norge.

tirsdag 24. februar 2009

Seminar om digitale læremidler

Forleggerforeningen, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet m.fl. inviterer til seminar om digitale læremidler. Les mer om seminaret den 28.4.09 her.

Del og bruk....

Kom over dette nye nettstedet for lærere, verdt å klikke seg inn på: http://delogbruk.ning.com/. Fikk tipset av Runar Oudmayer - tusen takk!