fredag 24. februar 2012

Høringsforslag: utvidelse av mulighet for elever på usk til å ta fag fra vgs

Udir har nå lagt fram et høringsforslag hvor de ønsker å utvide muligheten for ungdomsskoleelever til å ta fag på vgs.nivå. I høringsforslaget framgår det at en elev som på usk har tatt vgs-fag kan fritas fra dette faget på vgs. Ordningen skal innføres høsten 2012 og høringsfristen er allerede i mai.
Ut fra mitt ståsted synes jeg dette forslaget harmonerer lite med de forsøkene som gjøres dette skoleåret; bla. yrkesretting av fellesfagene. Et eksempel og spørsmål er derfor:
- Hvordan skal man yrkesrette norskfaget på usk når man ikke vet hvilke programområde eleven skal velge på vgs?
- Er ikke hensikten med yrkesrettingen å gi faget relevans for arbeidslivet?

torsdag 23. februar 2012

Arbeidslivsfag i forsøk

I ungdomsskolen har det gjennom flere år vært drevet forsøk med ulike nye undervisningsfag for å øke gjennomføringen av videregående opplæring (Ny GIV). Eller som noen også sier, redusere frafall i opplæringen. Et av de nyeste forsøkene er arbeidslivsfag, et fagtilbud hvor elevene skulle få prøve seg i ulike yrker før de valgte videregående opplæring. Arbeidslivsfaget i ungdomsskolen blir presentert som et smakebitfag i forsøksperioden som avsluttes i 2013. Nå har NOVA lagt fram en omfattende evaluering av faget så lagt, og det viser at fagtilbudet har blitt positivt mottatt både av elever og lærere I forsøket ligger det svært mange tilrettelegginger, som bl.a. skolens egen utvelgelse av fagområdet og at skolene selv har søkt om å få være med i forsøket. Dette fordi ungdomsskolene har begrensinger både når det gjelder utstyr og lærerkompetanse for å undervise i de svært mange fagomårdene. For de som kjenner dette godt faget godt fra egen skole bør kanskje ha et større perspektiv før man konkluderer i 2013?

tirsdag 21. februar 2012

Offentlig lederskap i skolen...

...er tema på andre dag av denne samlingen på BI, og mitt studie i "Lederskap og omstilling i skolen". Gårsdagens bloggdiskusjon hang fortsatt igjen hos mine medstudenter. En viktig men kanskje noe ustrukturert diskusjon. Tiden vil vise hva som skjer videre med framtidige skolelederes bloggaktivitet. Jeg legger ut bloggene fra mine medstudenter her på siden etterhvert.
Fram til lusj har professor Kjell Elisassen loset oss gjennom spennende og inspirerende forelesning  om offentlig lederskap. Veldig interessant og viktig perspektiv på ledelse i dagens skole. At skoleledere har mange oppgaver er viden kjent, at man må prioritere ble kanskje enda klarere i dag. Professor Eliassen satte oss på noen prøver gjennom gruppeoppgaver. Teologen Erica Grunnevoll fremstilte lederskap som lærdomsgren og håndverk, og hun fikk oss inn på tanker mot hvordan dette håndverket skal jobbes med.
- Gleder meg til i morgen!

mandag 20. februar 2012

Skoleeier på Facebook...

...blir det flere og flere av, også min skoleeier. Og det er bra at skoler på flere nivå bruker sosiale medier på lik linje med folk flest over 13 år.  Og det er bra at skoleeier setter grenser gjennom eget reglement. Det handler om å bruke disse mediene som de gode hjelpere det er. Men noen ganger går det riktig galt melder NRK-Hordaland.

fredag 17. februar 2012

SoMe og dannelse...

Sosiale  medier må brukes med vett og forstand. Det kan være en utfordring for mange, men større mulighet for flere. SoMe i videregående skole er ofte diskutert, og jeg selv har ikke profilert denne muligheten særlig høyt med mine elever. Facebook med elevene har jeg rett og slett ment var unyttig, men ny kunnskap har gitt meg endret holdning, og i dag opprettet jeg FB-gruppe for en av mine klasser. Det blir spennende å følge denne utviklingen.
Litt senere i dag kom dette innlegget på et av mine SoMe; Elever fikk Twitter-refs , Ledelsen ved Sørumsand vgs var absolutt ikke enige i elevenes ytringer på Twitter. Og rektor hadde grunn til å reagere. Godt at skolen har lang erfaring med SoMe, som nå også må tas enda bedre med i arbeidet med dannelse. Å arbeide med dannelse er svært viktig særlig i SoMe, la elever og lærere jobbe på lag - styrt av skolens ledelse!