lørdag 21. august 2010

Kvalitet i opplæringen...

Skoleelever over hele landet starter i disse dager på et nytt skoleår. For mange elever er er det mye som ser ut til at dette blir et annerledes-år. Klassene/gruppene er blitt større, og klasser med over 30 elever er ikke en uvanlig opplevelse for elever i grunnskolen. Skole-Norge skal spare penger og svært mange skoler er blitt lagt ned for å sentralisere undervisningen. Læreren får mindre tid til den enkelte elev med så store klasser, og det ser ut til at eleven blir mer og mer overlatt til seg selv og sin egen læring.

Også i videregående skole er klassene store. Yrkesfagklasser blir slått sammen og det drives "storklasseundervisning" i felles allmenne fag. Denne sammenslåinga av klasser/grupper umuliggjør læreren mulighet til å yrkesrette de enkelte fag selv om dette nå er presisert i den justerte opplæringsloven. Skoleeiers voldsomme engasjement for å få økonomien til å strekke til resulterer i dårligere kvalitet i undervisninngen.

Når skal politikerne våkne å se resultatene av nedskjæringene?

søndag 28. februar 2010

Læringseffekt og PC-bruk i vgs

Ved de videregående skolene i det ganske land har nå alle elever sin egen (bærbare) PC. Det betyr at elevene har en enorm tilgang på lærestoff fra særdeles mange kilder via www. Dette er en situasjon vi lærere bare kunne drømme om for få år siden. Det gir oss lærere unike muligheter i vår pedagogiske hverdag.

Men til manges store forskrekkelse: den tradisjonelle læreboka erstattes mer og mer av nettsider på www. Skoleeier kjøper i mindre grad inn lærebøker og henviser istede til nettsteder, som f.eks NDLA (Norsk Digital Læringsarena)

Det er på tide å stille spørsmål om læringseffekten ved utelukkende å bruke PC og lærestoff som ligger tilgjengelig på www. Hva med læringseffekten? Blir disse digitale læremidlene noen gang vurdert? Hva er bra og hva er dårlig?

Det er på tiden å spørre brukerne av PC og digitale læremidler, nemlig elever og lærer.

La elever og lærere også få en stemme i denne debatten!

tirsdag 2. februar 2010

Elevenes rettigheter i skolen

Nyhetene på NRK1 i dag fokuserte på elevfravær i den videregående skole. Reporter har helt rett i det hun sier: det er for mye fokus på elevenes rettigheter i skolen, uten å stille krav til elevene. Kunnskapsministeren kommenterte og sier hun vil se nærmere på hvordan fravær føres på vitenmålet. Husker hun da på at elevene, gjennom den nye vurderingsforskrifte, kan krevet å få inntil 14 dager av sitt fravær slettet (hjfr Forskrift til opplæringsloven) dersom de holder seg innenfor de begrunnelser som er nevnt?

Hvorfor jobbes det ikke for å redusere frafallet i vgs? I stede velger departementet altså å stimulere til elevene til frafall fra videregående skole.