søndag 28. februar 2010

Læringseffekt og PC-bruk i vgs

Ved de videregående skolene i det ganske land har nå alle elever sin egen (bærbare) PC. Det betyr at elevene har en enorm tilgang på lærestoff fra særdeles mange kilder via www. Dette er en situasjon vi lærere bare kunne drømme om for få år siden. Det gir oss lærere unike muligheter i vår pedagogiske hverdag.

Men til manges store forskrekkelse: den tradisjonelle læreboka erstattes mer og mer av nettsider på www. Skoleeier kjøper i mindre grad inn lærebøker og henviser istede til nettsteder, som f.eks NDLA (Norsk Digital Læringsarena)

Det er på tide å stille spørsmål om læringseffekten ved utelukkende å bruke PC og lærestoff som ligger tilgjengelig på www. Hva med læringseffekten? Blir disse digitale læremidlene noen gang vurdert? Hva er bra og hva er dårlig?

Det er på tiden å spørre brukerne av PC og digitale læremidler, nemlig elever og lærer.

La elever og lærere også få en stemme i denne debatten!

Ingen kommentarer: