tirsdag 2. februar 2010

Elevenes rettigheter i skolen

Nyhetene på NRK1 i dag fokuserte på elevfravær i den videregående skole. Reporter har helt rett i det hun sier: det er for mye fokus på elevenes rettigheter i skolen, uten å stille krav til elevene. Kunnskapsministeren kommenterte og sier hun vil se nærmere på hvordan fravær føres på vitenmålet. Husker hun da på at elevene, gjennom den nye vurderingsforskrifte, kan krevet å få inntil 14 dager av sitt fravær slettet (hjfr Forskrift til opplæringsloven) dersom de holder seg innenfor de begrunnelser som er nevnt?

Hvorfor jobbes det ikke for å redusere frafallet i vgs? I stede velger departementet altså å stimulere til elevene til frafall fra videregående skole.

Ingen kommentarer: