onsdag 20. juni 2007

Skolen som digital læreingsarena?

Her er rapporten som forteller om elevenes bruk av digitale verktøy: http://meldinger.uib.no/nettavis/?modus=vis_bokmelding&id=36650

Og da er det helt på sin plass og lære elevene å vise dannelse når det opptrer på internett/verdensveven: http://www.dubestemmer.no/

tirsdag 19. juni 2007

Utbygging og nybygg på Skedsmo vgs

Her kan du følge byggeprosessen ved SVS. Bilder blir jevnlig lagt inn.

torsdag 7. juni 2007

Nytt nettsted for lærere!
Det dukker stadig opp nye digitale tilbud for oss lærere om hvordan vi kan bruke IKT inn mot elevenes læring. Det siste er Yahoo Teachers, en gratisressurs for oss lærere. Tjenesten er ikke lansert enda. Men web 2.0 – teknologi blir en viktig del av dette. (Takker JaO for tipset!)