torsdag 7. juni 2007

Nytt nettsted for lærere!
Det dukker stadig opp nye digitale tilbud for oss lærere om hvordan vi kan bruke IKT inn mot elevenes læring. Det siste er Yahoo Teachers, en gratisressurs for oss lærere. Tjenesten er ikke lansert enda. Men web 2.0 – teknologi blir en viktig del av dette. (Takker JaO for tipset!)

Ingen kommentarer: