lørdag 9. februar 2019

Hvor er lærerstemmen?

De siste dagene er skolen igjen debattert i mediene gjennom både rapporter og utredninger. Både skolefravær og fleksibel skolestart for elever er utredet og presentert, for deretter å bli debattert i ulike medier. Men hvor er lærerstemmen? Hvorfor er det ingen som verken spør lærere og skoleledere, eller lar dem slippe til med sine kommentarer og innspill? Lærerne og skoleledere er tross alt de som har den mest oppdaterte innsikten i hvordan elevers læring og skolekunnskap kan utvikles i riktig retning.