søndag 28. februar 2010

Læringseffekt og PC-bruk i vgs

Ved de videregående skolene i det ganske land har nå alle elever sin egen (bærbare) PC. Det betyr at elevene har en enorm tilgang på lærestoff fra særdeles mange kilder via www. Dette er en situasjon vi lærere bare kunne drømme om for få år siden. Det gir oss lærere unike muligheter i vår pedagogiske hverdag.

Men til manges store forskrekkelse: den tradisjonelle læreboka erstattes mer og mer av nettsider på www. Skoleeier kjøper i mindre grad inn lærebøker og henviser istede til nettsteder, som f.eks NDLA (Norsk Digital Læringsarena)

Det er på tide å stille spørsmål om læringseffekten ved utelukkende å bruke PC og lærestoff som ligger tilgjengelig på www. Hva med læringseffekten? Blir disse digitale læremidlene noen gang vurdert? Hva er bra og hva er dårlig?

Det er på tiden å spørre brukerne av PC og digitale læremidler, nemlig elever og lærer.

La elever og lærere også få en stemme i denne debatten!

tirsdag 2. februar 2010

Elevenes rettigheter i skolen

Nyhetene på NRK1 i dag fokuserte på elevfravær i den videregående skole. Reporter har helt rett i det hun sier: det er for mye fokus på elevenes rettigheter i skolen, uten å stille krav til elevene. Kunnskapsministeren kommenterte og sier hun vil se nærmere på hvordan fravær føres på vitenmålet. Husker hun da på at elevene, gjennom den nye vurderingsforskrifte, kan krevet å få inntil 14 dager av sitt fravær slettet (hjfr Forskrift til opplæringsloven) dersom de holder seg innenfor de begrunnelser som er nevnt?

Hvorfor jobbes det ikke for å redusere frafallet i vgs? I stede velger departementet altså å stimulere til elevene til frafall fra videregående skole.