onsdag 26. november 2008

En teknologisk skoledag.....

Anita Svedheim (m/fl) har skrevet en fantastisk tekst om en teknologisk skoledag. Teksten er publisert på Magasinett og er en særdeles godt beskrevet skolehverdag for oss i videregående skole..... Les teksten her!

fredag 7. november 2008

Personvern - også i skolen?

Endelig! -blir dette særdeles viktige temaet tatt opp. I dagens videregående skole hvor nesten alle elever har sin egen PC til bruk for læring, er det svært få som snakker om at personvern også gjelder for elever. Den 5. desember er det klar for Personvernkonferansen 2008, en konferanser som belyser saken. Dette vil jeg delta på!

søndag 21. september 2008

Internettoverdose-sangen...

finner du her! Veldig bra. Jeanett Tranbergs blogg Diginalet tipset om denne, -takk for tipset.

søndag 6. juli 2008

Fantastisk lyd...

Klikk deg inn her (husk øretelefoner og lyd) og la frisøren "klippe håret" ditt.

søndag 29. juni 2008

Elevene får egne PC'er....

Fra skolestart august 2008 får svært mange elever i videregående skole PC'er. I Akershus fylke har de valgt å innfase dette over en treårsperiode slik at kostnadene blir overkommelige for skolene. Undersøkelser, som bla ITU Monitor 2007, viser at denne elevgruppen bruker datamaskin svært mye til bl.a. kommunikasjon og informasjon, og det er flott. Men bruken av PC til skolearbeid er heller lav. Jeg tror derfor at skolen har en kjempeutfordring: Hvordan skal PC'n brukes til skolearbeidet?

Det er ikke nok å legge dette inn i læreplanverket som den 5. grunnleggende ferdighet. Det må også lages en plan for gjennomføring av kompetanseheving av landet mange tusen lærere som stort sett har sin utdanning fra en tid hvor PC og internett knapt var tankene...

Hva gjør vi nå? Lar elevene få sitte med PC og internett mens læreren fortsetter med krittavle og lærbok? For det er ikke landets lærere som får gratisk PC'er.

Dette blir underlige greier, noen som har noen kommentar?

onsdag 30. april 2008

En lærer som vil dele....!

Fra tid til annen dukker det opp gode blogger og wikier fra lærere som gjerne vil dele gode undervisningstips med andre lærere. Her er den siste jeg har funnet; Ingunn Kjøl Wiig. En flott wiki som det blir spennende å følge. (Jeg takker Jan Ove Overla for tipset om wikien).

mandag 21. april 2008

Skoleforum 2008 er historie...

Nok et arrangement om yrkesopplæringen, framtidens lærerrolle, læringsressurser, skoleledelse og samarbeid er historie. Skoleforum med temaet Hvordan skape en kunnskapsskole i takt med samfunnets krav ble gjennomført på Norges varemesse i Lillestrøm

På konferansens første dag deltok jeg på hele fem foredrag - av varierende kvalitet. For meg var innholdene veldig lærerike, men den litt haltende praktiske gjennomføringen bekrefter at arrangøren har noe å jobbe med (?). F.eks. blir det illustrerende når datatekniske løsninger skal demostreres og teknikken svikter.... Det jeg har lært på foredragene er at ivaretakelse av håndverksfaget i Kunnskapsløftet er en viktig sak som yrkesfaglæreren bør si noe om. (Det var forøvrig svært få lærere som deltok der jeg var. Kanskje noen skoleledere?) Undersøkelser om drop-out ble lagt fram ved forsker Eifred Markussen i NIFU Step. Når det gjelder digitale læremidler hadde arrangementet 48 stand med ulike produkter for læring, og jeg deltok på to foredrag. Det ene foredraget var om digital bok ved Horten vgs, og det andre om It's learning og veien videre. Her var det mye nytt som opplasting av TV2-prammer og DigLib. Det ble også opplyst at mulighet for YouTube også vil komme som ikon på ITL-siden.

Åpningsforedraget var veldig bra; Steinar Ofsdal spilte fløyte, til og med blokkfløyte! Malin Albrechtsen Mate fra Arendal vgs formidlet sine utfordringer ved å være elev i det norske skolesamfunnet. Flott at brukeren i skolen (eleven) også fikk komme til orde!

Arrangementets andre dag hørte jeg på først på foredraget Hva kan skolen gjøre for å styrke grunnleggende ferdigheter hvor VOX presenterte hvordan de har lagt opp sin undervisning av voksne elever og de som har falt ut av utdanningssystemet. Veldig interessant da jeg ikke kjente til VOXs arbeid fra tidligere. Den andre foredraget denne dagen var NDLA - fritt tilgjengelige læremidler. Dette fylkeseide selskapet har utviklet et nettsted med læremidler for videregående skole, og bruker 10% av læremiddelpengene til å finansiere nettsiden. Dette kjente jeg i grunn til fra før, men hadde ønske om en oppdatering etter at jeg hørte på den i september 2007. De la igrunn ikke fram noe nytt, bare nye planer. Foreløpig har de lagt ut 3 fag av 335 fag/læreplaner i vgo. Min skepsis til NDLA ble bare bekreftet.

Det tredje foredraget var Hvordan impementere Prografag til valg og presentasjon av nettstedet God-start.no. Her formidlet Terje Storbakken fra Sør-Trøndelag status for Programfag Til Valg. Faget blir obligatories i grunnskolen fra august 2008, læreplaner foreligger i mai 2008. Videregående opplæring er også involvert i dette siden elevene kan hospitere i vgs. Det mangler imidlertid avklaringer om hvilke oppgaver og kompensasjon det skal gis til vgs når elevene hospiteterer. Faget får også nytt navn; Utdanningsvalg. Det nest siste foredraget jeg deltok på var Små bærbare PCer med fri programvare i videregående skole. Her kom det opp en hel del tekniske problemstillinger jeg som lærer aldri har tenkt på. Bl.a. hvilken tilgjengelig programvare skal elevene ha, de kan bl.a. ikke fritt laste ned gratis programvare til sin PC fordi de ikke har adm.rettigheter. Prosjektet er imidlertid ikke kommet i gang ennå slik at vi bare fikk formidlet tanker fra Buskerud fylkeskommune.

For min del avsluttet jeg Skoleforum med Hva skjer i den finske yrkesopplæringen hvor rektor Max Gripenberg fra yrkesskolen Optima i Jakobstad. Dette er en svenskspråklig skolen (minoritet). Skolen lykkes i sitt arbeide med drop-out, men hadde i gjengjeld flere utfordringer nå det gjelder lærerne.

lørdag 29. mars 2008

Digital verktøykasse!

Fikk tips om en fantastisk ressurs som svenskene hadde laget; Den digitala verktygslågan. Tipset fant jeg på Jao's blogg, - takk for tipset! Noen som tar på seg jobben og lager en slik i Norge? spesielt rettet mot de grunnleggende ferdighetene på videregående skole?

tirsdag 11. mars 2008

Læreren må kunne data...

... sier Vibeke Mohn Herberg i Elevorganisasjonen til Romerikes Blad i dag. Dette er jeg selvfølgelig enig med henne i. Så må vi huske på at dagens lærere, spesielt i videregående skole, har relativt høy alder og har derfor ikke tatt sin utdanning i "dataalderen". IKT-kompetanse må derfor bygges og kvalitetssikres hos lærere i det gangske land. Men hva slags kompetanse? Arbeidsgiver må derfor ha en plan på hva slags IKT-kompetanse lærerne må ha. Hittil har jeg sett at Skedsmo kommune har laget en slik plan. Drammen kommune har også tatt spørsmålet på alvor og har en plan for sin kompetanseheving av skolefolk. En oppfordring til lærernes arbeidsgivere/skolens ledere er derfor: lag en IKT-plan for skolen!

fredag 29. februar 2008

For lengst slutt.....

Utdanningskonferansen i Bergen er for lengst slutt. Det ble ikke mer blogging slik jeg lovet i forrige innlegg. Nå er snart februar måned et tilbakelagt stadium, og mye har skjedd på den digitale fronten i skolen.

Min konklusjon etter Utdanningskonferansen er at stort sett det vi visst, ble repetert. Jeg sitter fortsatt med følelsen av at skolen ikke har klart å ta inn over seg at arbeid med den digitale ferdighet jfr. Kunnskapsløftet krever kompetanseheving i lærerstaben. De digitale verktøy som ble presentert er "blendenede", men skrittet til pedagogisk bruk er langt - svært langt! Det er på tide at man slutter å bagatellisere kompetansehevingen som må til for å bygge digital ferdighet hos landets barn og ungdom - fra barnehage til avslutning av videregående skole.

torsdag 31. januar 2008

Utdanningskonferansen i Bergen....

ble i dag åpnet av Anniken Huitfeldt, nestleder i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen. Hun poengterte at elevenes digitale hverdag må baseres på kunnskap og ikke myter. Her trakk hun fram opplevelser mange av oss hadde fra Tramteateret og episoden med Jonny automat som ville kaste ut medlemmene i "bøljebandet" til fordel for automater i øvingslokalet.

Nå er Utdanningsforbundets Helga Hjetland entret talerstolen. Hun retter fokus på de utfordringer læreren står overfor i dagens skole, samt resultat at undersøkelser som ITU-monitor. Forøvrig ga hun en god oversikt dagens status for læreren i forhold til den digitale hverdag.

Utdanningskonferansen og Digital Hverdag fortsetter i dag og imorgen. Programmet er spennende, og jeg blogger videre med mine inntrykk fra konferansen. Følg med.....

mandag 28. januar 2008

Gutter og jenters mobilbruk

Jenter bruker mobiltelefonen kreativt, mens guttene har de mest avansert telefonenen..... Les Telenors undersøkelse her.

torsdag 10. januar 2008

Bruk av digitale mapper i høyre utdanning.....

Les rapporten fra Norgesuniversitetet som gir noen betraktninger på bruk av elektroniske mapper i høyere utdanningen.

Bruk av blogg i undervisningen

Leif Harboe kommenterer i sin blogg hvordan elevene bruker blogg i undervisningen. Interessant lesing. Jeg takker Jan Arve Overla for tipset!