fredag 25. desember 2015

Likestilling - men bare på papiret

Gjennom høsten har vi blitt presentert for flere saker i media her i landet, hvor kvinner er underrepresentert. Både Telenorsaken og i diskusjon om rekruttering av kvinnelige advokater. Senest i Aftenpostens kronikk den 23. desember blir kvinners underrepresetasjon problematisert og kommentert. Hvordan håndterer vi utfordringen med at likestillingen som ble jobbet fram for en generasjon siden, faktisk går tilbake? Likestilling i en kjønnsdelt samfunn? Det har vel liten betydning å lovfeste en rett i Norge, som i praksis betyr at kvinner og menn behandles så forskjellig? Holdningen må endres og utvikles. Holdningen til at kompetanse er avgjørende, og ikke kjønnet.