onsdag 25. januar 2012

Utdanningens relevans

I vår higen etter å løfte den formelle kompetansen i Norge gjennomføres en mengde forskning som må få større plass. Gjennom forskningsresultatene kan man stake ut kursen videre for Norge og hvordan vi skal gjøre utdanningen mest mulig relevant fra første skoleår til spisskompetanse som arbeidslivet har behov for. Professor Jens-Christian Smeby skriver i sin kronikk i Aftenposten i dag at vi for mange yrkesgrupper overdriver utdanningen og undervurderer arbeidslivets betydning. Analyser bekrefter at studentenes opplevelse av kunnskapens relevans for yrkespraksis og sammenheng, mellom de ulike delene av studiet, har betydning for hvor mye de lærer.
Dette er viktige forskningsresultater vi må ta med oss inn i utvikling av grunnutdanningen, og ikke minst må skolens ledere ha dette som bakgrunn når skolen skal ledes.

mandag 23. januar 2012

Ny GIV-prosjektene viser at vi er på vei...

Departementet melder om at flere elever fortsetter fra vg1 til vg2 i videregående skole. Vanskelig å trekke noen konklusjoner synes nå jeg. Noen yrkesfag har bare vg1 i skole, deretter 3 år læretid i bedrift. Er vel ikke slik at elevene skal gå lengst mulig i skole? Målet må være fullverdig og formell kompetanse. Se gjennomføringsbaromenteret her.