lørdag 9. februar 2019

Hvor er lærerstemmen?

De siste dagene er skolen igjen debattert i mediene gjennom både rapporter og utredninger. Både skolefravær og fleksibel skolestart for elever er utredet og presentert, for deretter å bli debattert i ulike medier. Men hvor er lærerstemmen? Hvorfor er det ingen som verken spør lærere og skoleledere, eller lar dem slippe til med sine kommentarer og innspill? Lærerne og skoleledere er tross alt de som har den mest oppdaterte innsikten i hvordan elevers læring og skolekunnskap kan utvikles i riktig retning.

fredag 25. desember 2015

Likestilling - men bare på papiret

Gjennom høsten har vi blitt presentert for flere saker i media her i landet, hvor kvinner er underrepresentert. Både Telenorsaken og i diskusjon om rekruttering av kvinnelige advokater. Senest i Aftenpostens kronikk den 23. desember blir kvinners underrepresetasjon problematisert og kommentert. Hvordan håndterer vi utfordringen med at likestillingen som ble jobbet fram for en generasjon siden, faktisk går tilbake? Likestilling i en kjønnsdelt samfunn? Det har vel liten betydning å lovfeste en rett i Norge, som i praksis betyr at kvinner og menn behandles så forskjellig? Holdningen må endres og utvikles. Holdningen til at kompetanse er avgjørende, og ikke kjønnet.

onsdag 2. april 2014

Er det sammenheng mellom undervisning og læring?

Ja, vil de fleste som kjenner til skolen i dag. Og det påberoper de fleste seg. "Alle" vet hva som er best i skolen i dag og uttaler seg mer enn gjerne om skolens ve og vel. Fakta er at vi som jobber i dagens skole ikke kjenner oss igjen i hvordan dagens skole blir presentert og debattert i mediene og over små og store kaffekopper.

Men når det kommer til spørsmålet om det er sammenheng mellom undervisning og læring tror også "folk flest" det er en sammenheng. Men det er det jo ikke, eller det vil si; det burde vel være det. Men som Kristian Siem sier i Aftenposten for et par dager siden skriver "Men enhver elev har talent på sitt område. Det bør være rom for at lærere kan utvikle talentet hos den enkelte og stimulere til maksimal utvikling". Det kan sies mye om Siems sammenligning mellom utdanningssystemet i Norge og  Storbritannia, men han har rett i et par ting: at læring må få fokus og at lærerne må få handlingsrom.

Så til politikere og andre som "vet alt" om skolen: La det bli en sammenheng mellom undervisning og læring. Gi oss handlingsrom og inspirasjon til å fokusere på elevens læringsprogresjon.

fredag 4. mai 2012

3.påbyggingsår - et lureri?

Ny forskning viser at elever i videregående skole som velger 3. Påbyggingsår fra yrkesfag skaper frafall. NIFUstep legger dette fram i sin rapport. De videregående skolene har sagt dette lenge. Likevel fortsetter ungdomsskolenes rådgivere å anbefale ungdommer å velge denne utdanningsveien til studiekompetanse. Nå viser også forskning at dette ikke er veien å gå.
Samtidig viser tidligere tall fra SSP at flere fullfører og består videregående opplæring og studiekompetanse nettopp på grunn av muligheten til å gå veien om yrkesfag. Likevel synes jeg det er grunn til å rope et varsko: valget om 3.påbygningsår til studiekompetanse må ikke ta plassen for muligheten til spisskompetansen gjennom yrkesutdanningen. Norge trenger fagutdannede håndverkere!