fredag 4. mai 2012

3.påbyggingsår - et lureri?

Ny forskning viser at elever i videregående skole som velger 3. Påbyggingsår fra yrkesfag skaper frafall. NIFUstep legger dette fram i sin rapport. De videregående skolene har sagt dette lenge. Likevel fortsetter ungdomsskolenes rådgivere å anbefale ungdommer å velge denne utdanningsveien til studiekompetanse. Nå viser også forskning at dette ikke er veien å gå.
Samtidig viser tidligere tall fra SSP at flere fullfører og består videregående opplæring og studiekompetanse nettopp på grunn av muligheten til å gå veien om yrkesfag. Likevel synes jeg det er grunn til å rope et varsko: valget om 3.påbygningsår til studiekompetanse må ikke ta plassen for muligheten til spisskompetansen gjennom yrkesutdanningen. Norge trenger fagutdannede håndverkere!

Ingen kommentarer: