onsdag 2. april 2014

Er det sammenheng mellom undervisning og læring?

Ja, vil de fleste som kjenner til skolen i dag. Og det påberoper de fleste seg. "Alle" vet hva som er best i skolen i dag og uttaler seg mer enn gjerne om skolens ve og vel. Fakta er at vi som jobber i dagens skole ikke kjenner oss igjen i hvordan dagens skole blir presentert og debattert i mediene og over små og store kaffekopper.

Men når det kommer til spørsmålet om det er sammenheng mellom undervisning og læring tror også "folk flest" det er en sammenheng. Men det er det jo ikke, eller det vil si; det burde vel være det. Men som Kristian Siem sier i Aftenposten for et par dager siden skriver "Men enhver elev har talent på sitt område. Det bør være rom for at lærere kan utvikle talentet hos den enkelte og stimulere til maksimal utvikling". Det kan sies mye om Siems sammenligning mellom utdanningssystemet i Norge og  Storbritannia, men han har rett i et par ting: at læring må få fokus og at lærerne må få handlingsrom.

Så til politikere og andre som "vet alt" om skolen: La det bli en sammenheng mellom undervisning og læring. Gi oss handlingsrom og inspirasjon til å fokusere på elevens læringsprogresjon.

Ingen kommentarer: