fredag 7. november 2008

Personvern - også i skolen?

Endelig! -blir dette særdeles viktige temaet tatt opp. I dagens videregående skole hvor nesten alle elever har sin egen PC til bruk for læring, er det svært få som snakker om at personvern også gjelder for elever. Den 5. desember er det klar for Personvernkonferansen 2008, en konferanser som belyser saken. Dette vil jeg delta på!

Ingen kommentarer: