fredag 24. februar 2012

Høringsforslag: utvidelse av mulighet for elever på usk til å ta fag fra vgs

Udir har nå lagt fram et høringsforslag hvor de ønsker å utvide muligheten for ungdomsskoleelever til å ta fag på vgs.nivå. I høringsforslaget framgår det at en elev som på usk har tatt vgs-fag kan fritas fra dette faget på vgs. Ordningen skal innføres høsten 2012 og høringsfristen er allerede i mai.
Ut fra mitt ståsted synes jeg dette forslaget harmonerer lite med de forsøkene som gjøres dette skoleåret; bla. yrkesretting av fellesfagene. Et eksempel og spørsmål er derfor:
- Hvordan skal man yrkesrette norskfaget på usk når man ikke vet hvilke programområde eleven skal velge på vgs?
- Er ikke hensikten med yrkesrettingen å gi faget relevans for arbeidslivet?

2 kommentarer:

Ingunn sa...

Jeg forstår liksom ikke helt hvordan dette skal fungere i praksis heller, med lang reisevei og mange variabler som må på plass. Men som med mange andre politiske tanker høres det jo fint ut...

JudithBS sa...

Her er det mange elementer. Vanskelig å se for seg alle de forslagene som nå kommer og som ikke harmonerer. Det er jo skoleeiere og skoleledere som får utfordringer med å løse dette. En bestemmelse i Forskrift til Opplæringsloven §1-14 er jo en rettighet og en forpliktelse for skoleeier.