onsdag 29. april 2009

Lærerrollen i det digitale læringsrommet....

var tittelen på seminaret om digitale læremidler den 28.4.09. Forleggerforeningen og en rekke andre organisasjoner arrangerte seminaret for tredje år på rad. Denne gangen med endret profil ved å inkludere barnehagen og grunnskolen i tillegg til videregående skole. Seminaret åpnet med Synovates presentasjon av forskningsresultater over bruk av digitale læremidler. Videre snakket Kunnskapsministeren om den gode læreren og Ine Marie Søreide Eriksen slo et slag for at man må ha et kritisk forhold til det som er på nett. Hun trakk også fram en lærer fra Sunndal vgs som blogger om skolehverdagen. Elevorganisasjonen (Håvard Vederhus) og Utdanningsforbundet (Hugo Rode Berntsen) veiledet oss gjennom forskning og praksis på bruk av PC i undervisningen på en meget oversiktlig måte. Det var godt å se at representanter for elevene og lærerne var så enige i denne saken.

Det finnes mange lærere som har mye erfaring i det digitale klasserommet - Stein Dillevig er en av disse. På en meget oversiktlig måte ga en et "historisk" og pedagogisk blikk på situasjonen i det digitale klasserommet som vi nå har spesielt i den videregående skolen. Hans eksempler på gode nettressurser var mange, og for meg ukjente. Dette må jeg prøve ut og tipsene legger jeg ut på min verktøykasseblogg.

Seminaret avsluttet med delte seksjoner for de ulike opplæringsarenaene. For videregående skole fikk vi eksempler fra Nesodden vgs og Manglerud vgs. Disse legger jeg også ut på verktøybloggen min.

Til slutt; takk til seminararrangøren som nå setter fokus på lærerrollen og lar lærerne slippe til i denne digitale verden. Mange sier mye og ikke alltid er vi enige, men det gir refleksjon - nødvendig refleksjon!

1 kommentar:

Geir LS sa...

Synes det var et interessant seminar, selv om jeg gikk glipp av Synovate, Solhjell og Eriksen Søreide.

Likte spesielt økta der elverepresentanten (Håkon Vederhus fra EO) og læreren (Hugo Rode Berntsen fra Utdanningsforbundet) utvekslet synspunkter - og ikke var veldig uenige om hvilke dilemmaer og utfordringer det digitale samfunnet byr på.

Og så synes jeg Stein Dillevig ga oss en nyttig og kritisk påminnelse om at vi faktisk vet svært lite om hvor mye, og hva slags, læringseffekt vi har fått og får av bærbar PC til alle elever i vgs, (hel eller delvis) overføring av læremidler fra papir til nett, og ubegrenset tilgang til usortert informasjon på internett.