onsdag 1. juni 2011

Hvordan styres elevenes utdanningsløp?

De første lærlingene i Kunnskapsløftet fullførte sin utdanning våren 2010. Dette er nå ett år siden og det er tid for evaluering. Får vi mer kompetanse ut av Kunnskapsløftet? Får vi flere lærlinger? Er det flere som har mulighet til å bli lærlinger? Spørsmålene er mange og de besvares dersom vi reelt skal arbeide med å øke gjennomføringen i videregående opplæring (flere skal fullføre og bestå/formell kompetanse).

Trepartssamarbeidet har nå laget en avtale, her kan du lese mer om den.

Ingen kommentarer: